Col·locació de llosetes

Els jocs que fan servir la mecànica de col·locació de llosetes solen tenir un punt en comú: o bé no hi ha taulell i els jugadors el van creant a mida que van jugant, o es disposa d’un taulell buit a l’inici de la partida que s’ha d’aconseguir omplir per puntuar.

El gran exemple de col·locació de llosetes el trobem en el Carcassonne. Un joc que comença amb un única peça sobre la taula i cada torn els jugadors en roben una a l’atzar i la col·loquen per anar conformant el taulell amb castells, camins, monestirs i camps. En l’altre extrem es troba el Patchwork en el que els jugadors comencen amb un taulell personal buit que han d’aconseguir omplir.

Alguns jocs de col·locació de treballadors comencen a incorporar aquesta mecànica com a un recurs més per gestionar. Uwe Rosenberg, un dels millors dissenyadors del moment i creador del Patchwork, ha incorporat aquesta mecànica a jocs com Ora et Labora o Caverna

Descobreix jocs amb aquesta mecànica a la nostra botiga online!