Bases dels tornejos de Dice Masters de Via Lúdica

1. Joc

En els tornejos de Dice Masters de Via Lúdica seran legals totes les expansions en el moment que són posades a la venta. L'única excepció són els sobres de Avengers vs X-Men que no seran legals en torneig ni les cartes banejades temporalment. 

Actualment no es poden fer servir en torneig les següents cartes d'acció bàsica: Implacable i Swords of Revealing Light.

Les cartes promocionals dels kits de premi entregats a Via Lúdica també són legals.

2. Format del torneig

Els tornejos es realitzaran seguint sempre les regles oficials de torneig de Wizkids publicades a la pàgina web oficial del joc.

Es realitzaran un seguit de rondes, amb un límit de temps de 30 minuts, que vindran donades pel número de participants.

 • 4-8 jugadors      3 rondes
 • 9-16 jugadors    4 rondes
 • 17+  jugadors    3 rondes + Top 4

2.1. Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran sempre a través del nostre e-mail info@vialudica.com, a la mateixa botiga o per telèfon. No s’acceptarà cap inscripció per cap altra via.

La inscripció no és ferma fins el pagament de la mateixa i queda anul·lada en cas d’incompareixença a l’inici del torneig.

En cas d’anul·lació d’una inscripció, només es reemborsarà si l’anul·lació té lloc 48 hores abans de l’inici del torneig.

En el moment de la inscripció és imprescindible que els jugadors hagin lliurat a l’ organització la llista de l’equip que faran servir. A la llista haurà de constar quines cartes de personatges o d’accions fan servir, el número de daus que li han assignat i les dues accions bàsiques que aportaran.

Pels tornejos celebrats en dissabte, és  obligatori  s’enviï la llista per e-mail a info@vialudica.com  abans del torneig. Es recomana fer servir la pàgina web  http://dicemastersdb.com/​ per fer la llista de la baralla. Pels tornejos de divendres no és necessari enviar la llista.

Via Lúdica ofereix un màxim de 50 places per aquests tornejos.

3. Rondes

Les rondes tindran un límit de temps de 30 minuts i seran de format suís. Cada ronda es compondrà de una única partida. El jugador que guanyi comptabilitzarà una victòria i el seu oponent una derrota. El jugador inicial es determinarà a l’atzar. 

3.1. Jugadors per taula

Es dividirà als jugadors en diferents taules per cada ronda.

L’assignació de taules per a la primera ronda es farà de forma completament aleatòria i sempre es prioritzarà que els jugadors que hagin assistit junts al torneig no s’enfrontin en aquesta ronda.

En cas de que el número de jugadors sigui imparell, un jugador a l’atzar obtindrà un BYE.

Els jugadors hauran de seure a les taules designades per l’organització a tal efecte, tal com indica el plànol de situació de les taules, a no ser que és digui expressament el contrari.

Si una partida no es desenvolupa en una de les taules determinades a tal efecte, ambdós jugadors comptabilitzaran una derrota.

3.2. Esgotament del temps

En el cas de que s’esgoti el temps per la ronda, els jugadors que encara no hagin acabat la seva partida hauran d’acabar el torn en el que es troben i, si encara no s’ha proclamat un vencedor, llavors s’entrarà en un període de 5 torns extra. Si en finalitzar els 5 torns encara no hi ha un vencedor la partida es considerarà un empat.

3.3. Puntuació

Després de cada ronda cada jugador obtindrà punts de torneig segons els criteris següents:

 • Victòria: 3 punts
 • Empat: 1 punt
 • Derrota: 0 punts

3.4 Pas a la següent ronda

Després de cada ronda els jugadors seran classificats de la següent forma:

 • En primer lloc en funció dels punts de torneig aconseguits.
 • En segon lloc en funció de la suma total de punts de torneig dels seus rivals.
 • En tercer lloc en funció de la suma total de punts de torneig dels rivals dels seus rivals.
 • Si dos jugadors continuen empatats i han jugat entre ells, es desempatarà a favor del que hagi guanyat la ronda en la que s’han enfrontat.
 • Si l’empat persisteix, es resoldrà a favor del jugador que hagi jugat la última ronda contra el jugador millor classificat.

La classificació es penjarà després de cada ronda per tal de que els jugadors puguin revisar la seva posició i que les dades són correctes.

La taula en la que cada participant jugarà la següent ronda ve determinada per la seva posició en la classificació general. Els emparellaments es faran entre jugadors amb punts similars (habitualment igual número de victòries).

En cas d’un número imparell de jugadors, el que estigui pitjor classificat s’emportarà un BYE.

Nota: A l’hora de fer els emparellaments sempre es prioritzarà que cap jugador hagi de repetir un enfrontament i que cap jugador no obtingui més d’un BYE.

Després de l'última ronda, si no hi ha més de 16 jugadors en el torneig es passarà a l’entrega de premis.

3.5. Rondes eliminatòries

En funció del número de jugadors, després de les rondes classificatòries es passarà a les rondes eliminatòries.

Si s'han de disputar dues rondes eliminatòries aquestes tindran el següent format:

 • 1a Semifinal: 1r classificat contra 4t classificat
 • 2a Semifinal: 2n classificat contra 3r classificat

Els guanyadors d’ambdues semifinals s’enfrontaran en una ronda final per determinar el guanyador del torneig.

Les rondes eliminatòries seran sense límit de temps.

Després de la ronda final es passarà a l’entrega de premis.

5. Premis

La recaptació íntegra del torneig es repartirà en forma de premis entre els millors classificats. Addicionalment es podrà entregar algun premi cedit per Devir. Abans de l’inici de cada torneig la organització farà saber quins són els premis.

6. Etiqueta

Via Lúdica es reserva el dret d'admissió  en tots els seus tornejos.

6.1. Interpretació de regles

Les partides dels tornejos de Dice Masters es jugaran sempre segons les normes oficials del joc més actuals. Durant el torneig qualsevol disputa en quant a normes es saldarà segons el que disposin aquests documents.

L’organització és l’autoritat definitiva en el que respecta a les interpretacions de les normes.

6.2. Conducta poc esportiva

Els jugadors s’han de comportar de forma respectuosa i madura tant amb els participants en el torneig com amb la resta d’usuaris de Via Lúdica.

Qualsevol intent de desconcentrar al rival pot ser sancionat.

Via Lúdica  té plena potestat per expulsar del torneig a jugadors amb conductes poc esportives.

La confabulació entre jugadors per manipular les puntuacions queda terminantment prohibida. L’intent per part de jugadors de pactar un resultat per aconseguir un benefici resultarà en l’expulsió immediata del torneig.

6.3. Legalitat de l’equip

Tots els daus utilitzats en un equip han de coincidir amb la seva carta corresponent. El color pot ser diferent. Exemple: Un jugador pot utilitzar daus de Spiderman tant de Avengers vs X-Men com d’Uncanny X-Men amb una carta de Spiderman de qualsevol de les dues edicions.

Des de l'1 de maig de 2016 les cartes d'acció bàsica "Implacable" i "Swords of Revealing Light" estan banejades de tornejos per part de Wizkids. Aquestes cartes no seran legals en els tornejos de Via Lúdica.

6.4. Públic

Durant les partides de torneig, el públic no podrà aconsellar ni fer comentaris que puguin alterar el transcurs de la partida. Està estrictament prohibit interactuar amb els jugadors de qualsevol manera. Només el jutge pot intervenir en una partida en curs. 

L'incompliment d'aquesta norma per part d'un jugador suposarà la desqualificació immediata del torneig.