Bases tornejos Warhammer Conquest de Via Lúdica

1. Joc

En els tornejos de Conquest de Via Lúdica seran legals totes les expansions publicades per Edge.

2. Format del torneig

Els tornejos es realitzaran seguint sempre les regles oficials de torneig de Conquest i l'últim FAQ publicats per Fantasy Flight Games.

Es realitzaran un seguit de rondes, amb un límit de temps de 55 minuts, que vindran donades pel número de participants. Els tornejos habituals de Conquest de Via Lúdica són de format formal i tenen la següent estructura:

 • 4-8 jugadors       3 rondes
 • 9-16 jugadors     4 rondes
 • 17-24 jugadors   4 rondes classificatòries + 2 rondes finals eliminatòries
 • 25-40 jugadors   5 rondes classificatòries + 2 rondes finals eliminatòries
 • 41-44 jugadors   5 rondes classificatòries + 3 rondes finals eliminatòries
 • 45-62 jugadors   6 rondes classificatòries + 3 rondes finals eliminatòries
El torneig regional és de format Premier i la seva estructura de rondes és la següent:
 • 9-12 jugadors     4 rondes classificatòries + 2 rondes finals eliminatòries
 • 13-24 jugadors   4 rondes classificatòries + 3 rondes finals eliminatòries
 • 25-40 jugadors   5 rondes classificatòries + 3 rondes finals eliminatòries
 • 41-62 jugadors   6 rondes classificatòries + 3 rondes finals eliminatòries

2.1. Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran sempre a través del nostre e-mail info@vialudica.com, a la mateixa botiga o per telèfon. No s’acceptarà cap inscripció per cap altra via.

La inscripció no és ferma fins el pagament de la mateixa i queda anul·lada en cas d’incompareixença a l’inici del torneig.

En cas d’anul·lació d’una inscripció, només es reemborsarà si l’anul·lació té lloc 48 hores abans de l’inici del torneig.

En el moment de la inscripció és imprescindible que els jugadors hagin lliurat a l’ organització la llista de la baralla que faran servir. És obligatori s’enviï la llista per e-mail ainfo@vialudica.com abans del torneig. Es recomana fer servir la pàgina web www.cardgamedb.com per fer la llista de la baralla.

Via Lúdica ofereix un màxim de 50 places per aquests tornejos.

3. Rondes classificatòries

Les rondes tindran un límit de temps de 55 minuts i seran de format suís. Un cop s’acabi el temps de la ronda s’acabarà el torn que s’estigués jugant i no es podrà començar cap torn nou. Els jugadors podran veure el temps que queda en tot moment en la pantalla del projector.

3.1. Jugadors per taula

Es dividirà als jugadors en diferents taules per cada ronda.

L’assignació de taules per a la primera ronda es farà de forma completament aleatòria i sempre es prioritzarà que els jugadors que hagin assistit junts al torneig no s’enfrontin en aquesta ronda.

En cas de que el número de jugadors sigui imparell, un jugador a l’atzar obtindrà un BYE.

Els jugadors hauran de seure a les taules designades per l’organització a tal efecte, tal com indica el plànol de situació de les taules, a no ser que és digui expressament el contrari.

Si una partida no es desenvolupa en una de les taules determinades a tal efecte, ambdós jugadors comptabilitzaran una derrota.

3.2. Puntuació

Després de cada ronda, el jugador que hagi estat declarat vencedor serà l’encarregat de donar el resultat a l’organització. Els jugadors obtindran punts de torneig en base als següents criteris:

 • Victòria: 5 punts
 • Victòria modificada: 4 punts
 • Empat: 2 punts
 • Derrota modificada: 1 punt
 • Derrota: 0 punts

Si hi ha un jugador amb un BYE, aquest obtindrà una victòria.

3.3. Esgotament del temps

En el cas de que s’esgoti el temps per la ronda, els jugadors que encara no hagin acabat la seva partida hauran d’acabar el torn en el que es troben i, si encara no s’ha proclamat un vencedor, llavors es procedirà al recompte de planetes guanyats per cada jugador:

El jugador que hagi guanyat més planetes obtindrà una victòria modificada i el seu rival una derrota modificada.

En cas d’empat en el nombre de planetes guanyats, es mirarà quants tipus de símbols diferents es poden trobar entre els planetes guanyats per cada jugador. El que tingui més símbols diferents obtindrà una victòria modificada i el seu oponent una derrota modificada.

En cas d’empat entre el número planetes i de símbols, ambdós jugadors puntuaran un empat.

3.4 Pas a la següent ronda

Després de cada ronda els jugadors seran classificats de la següent forma:

 • En primer lloc en funció dels punts de torneig aconseguits.
 • En segon lloc en funció de la suma total de punts de torneig dels seus rivals.
 • En cas d’empat entre els dos factors, els jugadors es classificaran de forma aleatòria.

La classificació es penjarà després de cada ronda per tal de que els jugadors puguin revisar la seva posició i que les dades són correctes.

La taula en la que cada participant jugarà la següent ronda ve determinada per la seva posició en la classificació general. Els emparellaments es faran entre jugadors amb punts similars (habitualment igual número de victòries).

El jugador que estigui pitjor classificat s’emportarà un BYE.

Nota: A l’hora de fer els emparellaments sempre es prioritzarà que cap jugador hagi de repetir un enfrontament i que cap jugador no obtingui més d’un BYE.

Si no hi ha més de 16 jugadors en el torneig es passarà a l’entrega de premis.

4. Rondes eliminatòries

En funció del número de jugadors, després de les rondes classificatòries es passarà a les rondes eliminatòries.

Si s'han de disputar dues rondes eliminatòries aquestes tindran el següent format:

 • 1a Semifinal: 1r classificat contra 4t classificat
 • 2a Semifinal: 2n classificat contra 3r classificat

Els guanyadors d’ambdues semifinals s’enfrontaran en una ronda final per determinar el guanyador del torneig.

En cas de ser necessàries tres rondes eliminatòries (quarts de final, semifinals i final). Els quarts de final es conformaran de la següent manera:

 • 1r Quart de final: 1r classificat contra 8è jugador
 • 2n Quart de final: 2n classificat contra 7è classificat
 • 3r Quart de final: 3r classificat contra 6è classificat
 • 4t Quart de final: 4t classificat contra 5è classificat

Els guanyadors d’aquesta ronda s’enfrontaran en les semifinal de la següent manera:

 • 1a Semifinal: Guanyador 1r Quart de final contra guanyador 4t Quart de final
 • 2a Semifinal: Guanyador 2n Quart de final contra guanyador 3r Quart de final.

Els guanyadors de cada semifinal s’enfrontaran en una ronda final que determinarà el guanyador del torneig.

Les rondes eliminatòries també comptaran amb el límit de temps de 55 minuts.

Després de la ronda final es passarà a l’entrega de premis.

5. Premis

El premi habitual dels tornejos de Conquest de Via Lúdica consisteix en un kit de premi oficial de Edge Entertainment que es reparteix entre els millors classificats.

Addicionalment, si la recaptació del torneig supera el cost del kit, es repartirà també xec botiga amb la recaptació sobrant.

En cas de que no hi hagi kit de premi disponible, la recaptació del torneig es repartirà de forma íntegra en xec botiga.

6. Etiqueta

Via Lúdica es reserva el dret d'admissió  en tots els seus tornejos.

6.1. Interpretació de regles

Les partides dels tornejos de Conquest es jugaran sempre segons les normes oficials del joc més actuals juntament amb l’últim FAQ publicat per Fantasy Flight Games. Durant el torneig qualsevol disputa en quant a normes es saldarà segons el que disposin aquests documents.

L’organització és l’autoritat definitiva en el que respecta a les interpretacions de les normes.

6.2. Conducta poc esportiva

Els jugadors s’han de comportar de forma respectuosa i madura tant amb els participants en el torneig com amb la resta d’usuaris de Via Lúdica.

Qualsevol intent de desconcentrar al rival pot ser sancionat.

Via Lúdica  té plena potestat per expulsar del torneig a jugadors amb conductes poc esportives.

La confabulació entre jugadors per manipular les puntuacions queda terminantment prohibida. L’intent per part de jugadors de pactar un resultat per aconseguir un benefici resultarà en l’expulsió immediata del torneig.

6.3. Legalitat de la baralla

Els jugadors tenen l’obligació de dur una baralla legal al torneig. En qualsevol moment un jugador o un àrbitre pot demanar la revisió de la baralla. Si es detecta una irregularitat durant el transcurs d’una partida, el jugador en qüestió comptabilitzarà una derrota.

Després podrà continuar jugant el torneig sempre que giri les cartes il·legals (sempre que faci servir fundes opaques). Fins el final del torneig aquestes cartes es consideraran blanques i sense efecte.

Els resultats previs del jugador no es veuran modificats.